Reno Norden och Urbasers loggor

Sophämtarna byter namn

Det spanska bolaget Urbaser SA har tagit över RenoNorden AB, som hämtar sundbybergarnas avfall på uppdrag av oss.

Övertaget innebär ingen förändring utöver att det nu är svårare för vissa att uttala namnet på bolaget. Det var inte lätt med RenoNorden heller, vilket tenderade att bli ren-i-norden, rena norden, och så vidare. Men hur uttalar man Urbaser?

Urbaser är hur som helst ett multinationellt företag inom så kallad urban service, varifrån namnet troligen kan härledas. De finns i ett 20-tal länder, där de arbetar med allt från gaturenhållning, parkskötsel och sophämtning till vattenförsörjning och vattenrening. I Sverige är det än så länge bara sophämtning de ägnar sig åt, i och med att de har köpt upp RenoNorden.

I övrigt är allt som vanligt. Sundbyberg Avfall och Vatten ansvarar för att hushållsavfallet i Sundbyberg hämtas, med hjälp av upphandlad entreprenör. Samma personal jobbar oförtrutet vidare med att hämta sundbybergarnas avfall, alla vardagar året runt. Ibland arbetar de även kvällar när de kör ReTuren eller hämtar farligt avfall hemma hos dig. Men nu står det Urbaser på deras jackor, tröjor och bilar.