Ett grönt och ett brunt sopkärl med snö på locken

Sophämtning även i vinter

Några saker att tänka på för att sophämtningen ska fungera även under vintern.

Sophämtningen planeras ske som vanligt under jul- och nyårsveckorna. Men blir det snö och halt finns det risk att hämtningen blir försenad eller uteblir någon dag extra. För att underlätta finns det en del du kan hjälpa till med.

Skotta och sanda, inte bara på din tomt. Förutom att skotta och sanda på din fastighet och runt dina kärl, kan du som fastighetsägare även behöva skotta upp en öppning i en eventuell snövall som snöplogen lämnat efter sig, alltså utanför din fastighet. Det kan annars bli svårt för sophämtarna att dra ut kärlen från fastigheten (eller från kärlskåpet) till gatan där sopbilen står.

Hjälp fastfrusna sopor att komma loss. För att undvika att sopor fryser fast i kärl som står utomhus kan du ruska på det strax före sophämtningen eller stöta loss påsarna med ett kvastskaft. Fastfruset avfall blir annars kvar i kärlet efter tömning.