Sopkärl med snö på locken

Sophämtning när det är vinter

PUBLICERAD 2022-11-21 09:11

Stora mängder snö kan innebära en risk att sophämtningen blir försenad eller uteblir någon dag.
Om dina kärl inte blir tömda på planerad dag, låt de stå kvar framme så kommer sopbilen och hämtar dina sopor så snart möjlighet finns.

För att underlätta sophämtningen finns det en del du kan hjälpa till med.

Skotta och sanda, inte bara på din tomt.
Förutom att skotta och sanda på din tomt och runt dina kärl, kan du som fastighetsägare även behöva skotta upp en öppning i en eventuell snövall som snöplogen lämnat efter sig, alltså utanför din fastighet. Det kan annars bli svårt för sophämtarna att dra ut kärlen från fastigheten (eller från kärlskåpet) till gatan där sopbilen står.

Hjälp fastfrusna sopor att komma loss.
För att undvika att sopor fryser fast i kärl som står utomhus kan du ruska på det strax före sophämtningen eller stöta loss påsarna med ett kvastskaft. Fastfruset avfall blir annars kvar i kärlet efter tömning.

Tack för hjälpen!