En illustration av vattnets väg i Brotorpsdammen

Sundbybergs första dagvattendamm ligger i Brotorp

De senaste åren har vi blivit påminda om riskerna för översvämning och förorenade sjöar och vattendrag. I en snabbväxande stad som Sundbyberg är det därför viktigt att skapa platser för dagvatten, där stadens vattnet kan samlas upp och renas på naturlig väg innan det rinner vidare ut i sjön.

post_content