Sundbybergs första dagvattendamm ligger i Brotorp

De senaste åren har vi blivit påminda om riskerna för översvämning och förorenade sjöar och vattendrag. I en snabbväxande stad som Sundbyberg är det därför viktigt att skapa platser för dagvatten, där stadens vattnet kan samlas upp och renas på naturlig väg innan det rinner vidare ut i sjön.

Brotorpsdammen är den första större insatsen i stadens lokala åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet syftar till att förbättra vattenkvaliteten i Brunnsvikens avrinningsområde. Dammen är en naturlig vattenyta som Sundbybergs stad och Sundbyberg Avfall & Vatten valt att behålla och rusta upp för att ta hand om regnvattnet från tak och gator i området. Dammen ingår i ett cirkulärt vattensystem som du kan se illustrerat i bilden ovan. Dessutom bidrar dammen till biologisk mångfald och här finns en livsmiljö som gynnar bland andra grodor, vattensalamandrar och trollsländor.

Sundbyberg arbetar kontinuerligt för att minska föroreningarna i Brunnsviken och Östersjön, där vattnet från Brotorpsdammen rinner ut. Vill du veta mer om Sundbybergs planer för att ta hand om dagvatten? Kontakta oss gärna!