Ett vardagsrum där en kvinna sitter vid sin bärbara dator. Bredvid henne står ett litet barn och tittar på datorn.

Tack för din synpunkt!

Under hösten skickade vi ut en enkät till ett stort antal slumpvis utvalda Sundbybergare. Nu har vi fått in svaren. Det är mycket värdefull information för oss.

Nästa steg är att gå igenom alla svar och vårt mål är att förbättra så mycket vi kan av det som ni haft synpunkter på.

Det vi sett hittills är till exempel att:

  • En relativt stor andel inte verkar känna till de möjligheter som alla boende i staden har att lämna olika typer av avfall.
  • En stor andel av de som svarat är positivt inställda till att skänka kläder och föremål för återbruk.
  • Många har stort förtroende för Sundbyberg Avfall och Vatten men många vet fortfarande inte om att vi finns.

Längre fram kommer vi att redovisa vad vi ska göra för att få bättre resultat nästa gång vi frågar er.

Stort tack alla ni som tog er tid att svara! Har ni fler synpunkter så är ni alltid välkomna att höra av er till oss:

Telefon: 08- 706 65 00
E-post: service.stadsmiljo@sundbyberg.se