Ett vardagsrum där en kvinna sitter vid sin bärbara dator. Bredvid henne står ett litet barn och tittar på datorn.

Tyck till om vatten och avfall

Hur fungerar det att sortera matavfall hemma hos dig? Töms soporna som de ska och vad tycker du om kvaliteten på ditt dricksvatten?

Vi strävar hela tiden efter att det ska vara lätt att göra rätt och nu vill vi gärna veta vad du tycker om avfall och vatten i staden. I dagarna skickar vi därför ut ett frågeformulär till ett antal slumpvis utvalda invånare. Vi hoppas på många svar för att få en uppfattning om vad som fungerar bra eller mindre bra. Är det något som fattas? Vad skulle du förändra om du kunde?

Vad gör vi med svaren?

Svaren kommer vi använda för att utveckla vår verksamhet. Behövs mer informationsinsatser? Hur ser det ut med driftstörningar i olika områden i staden? Vad behövs för att det ska vara lätt att göra rätt med sopsorteringen?

Enkätsvaren är helt anonyma och kommer att sammanställas som statistik.

Har du inte fått enkäten?

Vi vill förstås gärna lyssna på alla synpunkter och förslag. Har du inte blivit utvald att svara på enkäten men har synpunkter ändå? Ring eller skriv till oss:
E-post: info@savab.se
Telefon: 08-706 65 00