Vad tycker du om vatten och avfall i Sundbyberg?

PUBLICERAD 2021-11-04 12:11

Vet du var du kan lämna din trasiga soffa eller gamla målarfärgsrester? Har du haft problem med leverans av dricksvatten? Just nu har vi ett frågeformulär ute och hoppas att du som får det tar dig tid att svara på frågorna. Kanske blir just ditt förslag något som vi jobbar vidare med.

Vi strävar hela tiden efter att det ska vara lätt att göra rätt, men vad tycker du – lyckas vi? I dagarna skickar vi ut ett frågeformulär om avfall och vatten i Sundbyberg till ett antal slumpvis utvalda invånare. Vi hoppas på många svar för att få veta mer om vad som fungerar bra och mindre bra. Är det något som fattas? Vad skulle du förändra om du kunde?

Vad gör vi med svaren?

Svaren kommer vi använda för att utveckla vår verksamhet. Behövs mer informationsinsatser? Hur ser det ut med driftstörningar i olika områden i staden? Vad behövs för att underlätta sopsorteringen? Enkätsvaren är helt anonyma och kommer att sammanställas som statistik.

Har du inte fått enkäten?

Vi vill förstås gärna lyssna på alla synpunkter och förslag. Har du inte blivit utvald att svara på enkäten men har synpunkter ändå? Du är alltid välkommen att kontakta oss:

  • E-post: info@savab.se
  • Telefon: 08-706 65 00