Första spadtaget till nya sopsugen i Hallonbergem tas av kommunstyrelsens ordförande, styrelseordförande i Sundbyberg Avfall & Vatten och projektsamordnarefrån Sundbyberg Avfall & Vatten

Världens första sopsug får sällskap

Visste du att världens första sopsug för hushållsavfall finns i Hallonbergen? Nu ska den få sällskap av en helt ny, modern sopsug. Tisdag 28 augusti togs första spadtaget till det som ska ge Hallonbergen och Ör en modern och hållbar avfallshantering med bättre möjligheter till källsortering.

Kommunstyrelsens ordförande Mikael T Eriksson (M) invigningstalade och berättade om hur Sundbyberg fortsatt växer mest i hela Sverige. 5 000 av de nya bostäderna ska byggas i Hallonbergen och Ör. Då behövs det smarta lösningar som gör förtätningen möjlig. Och där passar den nya sopsugen bra in.

– Utöver den ökade kapaciteten innebär den nya sopsugen även förbättringar för alla som redan bor i området. Framöver kommer invånarna kunna lämna både matavfall och tidningar i sopsugen – som tidigare bara tagit emot brännbart hushållsavfall. Då blir det förstås lättare att källsortera mer och bidra till en bättre miljö, säger Mari Chmielewski, projektsamordnare på Sundbyberg Avfall & Vatten.

Även bolagets styrelseordförande Thomas Kreij (KD) fanns på plats och påminde om att Sundbyberg ofta varit först med det nya, som att världens första sopsug faktiskt installerades i just Hallonbergen. Och att sopsugen är en framtida hållbar lösning.

– Andra fördelar med sopsug är att det blir mindre lukt från avfallet, då det är ett helt slutet system. De tunga transporterna i området minskar också, då inga sopbilar behöver hämta avfallet i varje hus. Det ger färre koldioxidutsläpp och mindre buller. Sopsugen skapar även en bättre arbetsmiljö för sophämtarna med färre tunga lyft, säger Mari Chmielewski.

Fakta: Hallonbergen-Ör växer och får ny sopsug

  • De kommande åren ska cirka 5 000 nya bostäder byggas i Hallonbergen och Ör.
  • Arbetet med att bygga den nya sopsugsterminalen startar i månadsskiftet augusti-september 2018 och beräknas vara klart hösten 2019. Därefter ska det underjordiska rörsystemet till befintliga hus kompletteras för att de boende ska få möjlighet att lämna även matavfall och tidningar i sopsugen.
  • Med den nya sopsugen ökar kapaciteten från 2 500 hushåll till 12 000 hushåll.
  • Varje år kommer sopsugen ta hand om 69 miljoner liter avfall. Det motsvarar över 3 000 sopbilar.

Fakta: Så fungerar stationär sopsug

De boende slänger sitt hushållsavfall i inkast där soppåsarna lagras i väntan på tömning. Vid regelbundna tidsintervall, flera gånger per dag, töms sedan inkasten via en tömningsventil undertill. Soppåsarna faller då ner i rörsystemet och sugs bort till terminalbyggnaden på Östra Madenvägen. Där landar brännbart hushållsavfall, matavfall och tidningar i olika containrar och transporteras sedan vidare för behandling.