Ett toalettbås med en toalettstol med både lock och ring uppfällda. På ena väggen, som är blå är det lite klotter.

Världstoalettdagen 19 november 2023

PUBLICERAD 2023-11-17 12:11 UPPDATERAD 2023-11-14 13:11

I hemmet är det så enkelt: När du spolar i toaletten försvinner avloppsvattnet. Men för att det ska fungera krävs arbete dygnet runt, året om. Ibland lagas en läcka där du bor eller så dras nya ledningar någon helt annanstans i kommunen.

DET HANDLAR OM VÅRT VATTEN. DET VIKTIGASTE VI HAR

Tänk på allt vatten på jorden och hur det cirkulerar i sitt eviga kretslopp. Det är så fantastisk men också så självklart att vi tar det för givet. Inte minst i ett land som Sverige där vi har så god tillgång till rent, friskt dricksvatten och ett väl utbyggt nät av avloppsledningar. Men just för att vattnet ingår i ett evigt kretslopp, så måste vi också värna och ta hand om det.

TACK TILL VÅRA TOALETTER

Världstoalettdagen 19 november handlar om att fira toaletter för allt de gör för oss – från att ta bort vårt avfall till att skydda vår hälsa, säkerhet, värdighet och miljö. Enligt WHO/UNICEF 2021 saknar 3,6 miljarder människor runt om i världen fortfarande tillgång till en säker toalett. I Sverige har alla tillgång till bra toaletter. Det vill vi uppmärksamma genom att skicka en tacksamhetens tanke till våra toaletter just idag.