Två medarbetare från VA-driften är nere i ett schakt i marken

Vattenledning på Prästgårdsgatan renoveras

I Prästgårdsgatan ligger en huvudledning för dricksvatten. Den är från 1910 och behöver nu förnyas för att stadens invånare fortsatt ska kunna få säkert dricksvatten. Arbetet startar 13:e augusti och pågår cirka tio veckor.

Den gamla ledningen kommer att förses med ett nytt plaströr invändigt. Vi använder endast material som är garanterat fria från Bisfenol A eller liknande mjukgörare.

VATTENAVSTÄNGNING

Renoveringen pågår i cirka tio veckor med start 13:e augusti. Under tiden kommer vi då och då att behöva stänga av vattnet. Avstängningarna kommer att ske på dagtid, vanligen efter klockan 10. Samtliga fastigheter som berörs av vattenavstängning kommer att bli aviserade innan.

TRAFIK

Arbetet kommer medföra att det blir begränsad framkomlighet i trafiken. Ett antal av parkeringsplatserna längs Prästgårdsgatan kommer att stängas av för att arbetet ska kunna utföras. Samtliga infarter till fastigheter kommer att förbli tillgängliga.

FRÅGOR?

Har du frågor kan du kontakt oss via vårt servicecenter: 08-706 65 00 eller service.stadsmiljo@sundbyberg.se.