Cupcakes i färgglada papper. I den ena cupcaken lyser ett födelsedagsljus

Vi fyller 1 år!

Den 1 april 2017 blev Sundbybergs stads VA- och avfallsavdelning ett bolag, Sundbyberg Avfall & Vatten AB. En historisk händelse som vi härmed vill uppmärksamma.

Har bolagiseringen gett avtryck i världen eller har det hela passerat obemärkt? Sundbyberg är ju en del av världen och här har det under året funnits många tillfällen att upptäcka att det plötsligt står Sundbyberg Avfall & Vatten på olika saker: fakturor, informationsblad i brevlådan, vattenflaskor, bilar, med mer. Dessutom finns det sedan ett år tillbaka en hel webbplats som bara handlar om sundbybergarnas favoritintressen, nämligen avfall, vatten och avlopp. Det är där du är nu.

Enligt statistik från vår webbplats så har vi även besökare från USA, Tyskland, Schweiz, Danmark, Spanien, Storbritannien och andra länder. De är inte så många, men ändå. Vi väljer att tolka det som att de har problem med sophämtning eller vattenförsörjning och undrar om det finns någon kommun i världen som kan komma och hjälpa dem. Så långt sträcker sig inte vårt uppdrag, tyvärr.

Ett av våra mål är att det ska vara lätt för dig att få information om hur du ska källsortera och vad som får spolas ner i toaletten och diskhon. Har det blivit lättare än tidigare? Här hoppas vi att du svarar ja, men om du inte gör det och har förslag på hur vi kan förbättra oss vill vi gärna ta del av dina idéer. Du svarar anonymt, om du inte vill bli kontaktad av oss.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.