En pojke och en flicka står mot en röd tegelvägg. Flickan har en vit sommarhatt på sig. Båda barnen har gula kläder

Vi ordnar vatten & sopsug till förskola vid Kvarnkullen

Snart börjar vi arbetet med att ordna vatten, avlopp och sopsugsledningar till den nya förskolan som ska byggas vid Kvarnkullen i Ursvik. Då behöver vi gräva upp delar av vägen vid Gamla Enköpingsvägen/Stallgatan under ett antal veckor.

TIDPLAN

I mitten av april påbörjar vi vårt arbete. Vi räknar med att vara klara i mitten av juni. Direkt efter det ska Norrenergi lägga fjärrvärmeledningar, vilket beräknas klart i mitten av sommaren. Sammanlagt kommer allt arbete att ta cirka 10 veckor.

SÅ ORDNAR VI FRAMKOMLIGHETEN

Vi kommer se till att ett körfält alltid är öppet för att det ska gå att passera och för att både utryckningsfordon och byggtrafik ska kunna komma fram.

Arbetstider och eventuella störningar

Arbetstiderna är vanligtvis 07.00-16.00, men vid behov får arbete ske fram till 19.00. Arbetet sker i olika etapper, där det bullrar som mest de första dagarna när vi tar bort asfalt och berg. Vi följer Naturvårdsverkets riktlinjer för buller – och gör självklart allt vi kan för att inte störa dig som bor i närheten.

VANLIGA FRÅGOR OM ARBETET

Vad händer på Gamla Enköpingsvägen? Varför är det hål mitt i gatan?

Vi på Sundbyberg Avfall & Vatten (SAVAB) drar just nu fram vatten, avlopp och sopsug till förskolan som ska byggas vid Kvarnkullen. Det vill säga att vi drar ledningar mellan huvudnäten i gatan och förskolan.

SAVAB ansvarar för sopsug, vatten, avlopp och dagvatten (regnvatten). Utöver våra arbeten ska även Norrenergi dra fjärrvärmeledningar här. Det gör de direkt efter att vi på SAVAB är klara med våra arbeten.

Varför är det hål på olika ställen på gatan intill förskolan?

Här ordnar vi för att ta hand om dagvatten (regnvatten) från förskolans gård. Förskolan har två anslutningar för dagvatten, på var sin sida av gården. Därför behövs det flera hål för att leda bort dagvattnet.

Hur länge kommer arbetet att pågå?

Från mitten av april till mitten av sommaren, totalt ungefär tio veckor. SAVABs del av arbetet beräknas bli klart i mitten av juni. Därefter påbörjar Norrenergi sina ledningsdragningar för fjärrvärme.

Kommer jag kunna köra förbi med bil? Kommer utryckningsfordon fram?

Ja, vi kommer se till att ett körfält alltid är öppet för att det ska gå att passera och för att utryckningsfordon ska kunna komma fram.

Varför låter arbetet så mycket och när kan det vara tyst?

Arbetet sker i olika etapper, där det bullrar som mest de första dagarna när vi tar bort asfalt och berg. Arbetstiderna är vanligtvis 07.00-16.00, men vid behov får arbete ske fram till 19.00. Vi följer Naturvårdsverkets riktlinjer för buller – och gör självklart allt vi kan för att inte störa dig som bor i närheten.

Kommer ni att behöva spränga?

Nej, vi behöver inte göra några sprängningar. Vi behöver ta bort en mindre andel berg, men det kan vi göra med en annan teknik som innebär att vi slipper spränga.

Varför håller ni på med brunnarna på gatan?

Ledningarna i gatan ligger väldigt djup. Genom att ansluta till brunnar behöver vi inte gräva lika stora och djupa gropar för vårt arbete.

Varför fyller ni igen hålet i gatan, fast det sedan ska grävas upp igen för fjärrvärme?

Ledningarna ligger på olika djup. Vatten och avlopp ligger djupast, sedan sopsug och överst fjärrvärme. Därför måste vi på SAVAB fylla igen våra djupa grävhål innan fjärrvärmearbetena kan påbörjas.

Varför gjordes inte arbetet tidigare, då vägen redan var uppgrävd?

Vid den tidpunkten fanns det ingen detaljplan för den kommande förskolan. Därför visste vi inte heller var ledningarna borde dras för att kunna ansluta till förskolan.

Kontakt för andra frågor

Har du andra frågor om arbetet, som du inte hittat svar på här? Kontakta vårt Servicecenter på 08-706 65 00 eller servicecenter@sundbyberg.se

Gäller din fråga arbetet med fjärrvärme, kontakta Henrik Enström på Norrenergi, 070-541 65 09, henrik.enstrom@norrenergi.se