Två medarbetare från VA-driften är nere i ett schakt i marken

Vi renoverar dricksvattenledning på Sturegatan

Sundbyberg Avfall och Vatten kommer under sju veckors tid att utföra ett omfattande arbete med renovering av dricksvattenledningen vid Sturegatan 41-47. Arbetet kommer att påbörjas måndag 29 oktober.

Bakgrund

Huvudledningen för dricksvattenförsörjning som ligger i Sturegatan är en ledning av gjutjärn som är lagd år 1910. Denna behöver vi nu renovera för att öka leveranssäkerheten av dricksvattnet till stadens invånare.

Vid renoveringen kommer vi att använda en teknik som kallas ”Slip-lining”. Det innebär att vi drar en ny plastledning igenom den befintliga ledningen som är gjord av gjutjärn. De ledningar som staden använder är garanterat fria från Bisfenol A eller liknande mjukgörare.

Vattenavstängning

Under tiden renoveringen pågår kommer vi att anlägga en temporär huvudledning för dricksvatten. Tillfället då vi kopplar över från ordinarie huvudledning till den temporära ledningen kommer vi att behöva stänga av vattnet. Cirka en vecka innan vi stänger av vattnet kommer vi att avisera igen i de portar som berörs. Vattenavstängningarna sker dagtid, vanligast efter klockan 10, och bör inte vara längre än 4 timmar per tillfälle.

Trafik

Arbetet kommer medföra att det blir begränsad framkomlighet i trafiken. Ett antal av parkeringsplatserna längsmed Sturegatan 41-47 kommer att stängas av för att arbetet ska kunna utföras. Samtliga infarter till fastigheter kommer att förbli tillgängliga.

Har du frågor? Kontakta oss gärna via vårt servicecenter!
Telefon: 08-706 65 00
E-post: service.stadsmiljo@sundbyberg.se.