Två drifttekniker är nere i ett schakt där de installerar nya vatten- eller avloppsrör

Vi renoverar vattenledning i Björkhagsvägen

Att leverera färskt och rent dricksvatten till invånarna i Sundbyberg är ett av våra viktiga grunduppdrag. Vi arbetar därför kontinuerligt med att underhålla och renovera våra vattenledningar för att hålla en hög leveranssäkerhet. Nu har turen kommit till Björkhagsvägen och Tallbostigen, där vi renoverar en huvudledning för dricksvatten med start 10 augusti.

Så går renoveringen till

Vi renoverar cirka 200 meter ledning i Björkhagsvägen, mellan Granlidsvägen och Järnvägsgatan samt Tallbostigen mellan Björkhagsvägen och Hästhagsgatan. Arbetet tar cirka tio veckor och vi räknar med att vara klara under oktober.

Vattenledningen som vi renoverar är i gjutjärn från 1910. Vi använder en teknik som kallas ”slip-lining”, vilket innebär att vi drar en ny plastledning genom den gamla gjutjärnsledningen. Den nya ledningen är garanterat fri från Bisfenol A och liknande mjukgörare.

Vi meddelar i förväg inför vattenavstängning

Vid några moment i arbetet behöver vi stänga av vattnet. Det sker på dagtid, oftast efter klockan 10.00, och bör inte pågå längre än ett par timmar. Vi meddelar alla som blir berörda i god tid inför vattenavstängning.

Så påverkas trafiken

Under renoveringstiden påverkas även framkomligheten i trafiken. Delar av Tallbostigen och Björkhagsvägen kommer stängas av helt för bilar, som får ta en annan väg. Vi hoppas på din förståelse – och tackar på förhand för att du kör lugnt och visar hänsyn på gatorna runt arbetsplatsen.

För mer information

Välkommen att kontakta oss via vårt Servicecenter:
08-706 65 00, servicecenter@sundbyberg.se