Två driftingenjörer med varselkläder lagar ett avloppsrör. Båda driftteknikerna har skyddshjälmar på huvudet,

Vi renoverar vattenledning i Friluftsvägen

PUBLICERAD 2021-08-17 16:08 UPPDATERAD 2021-08-18 18:08

Att leverera färskt och rent dricksvatten till invånarna i Sundbyberg är ett av våra viktiga grunduppdrag. Vi arbetar därför kontinuerligt med att underhålla och renovera våra vattenledningar för att hålla en hög leveranssäkerhet. Nu har turen kommit Friluftsvägen, där vi renoverar en huvudledning för dricksvatten med start 16 augusti.

Så går renoveringen till

Vi renoverar cirka 200 meter ledning i Friluftsvägen mellan Bergdalen och Ängsstigen. Arbetet tar cirka åtta veckor och vi räknar med att vara klara under oktober.
Vattenledningen som vi renoverar är i gjutjärn från 1951. Vi använder en teknik som kallas ”slip-lining”, vilket innebär att vi drar en ny plastledning genom den gamla gjutjärnsledningen. Den nya ledningen är garanterat fri från Bisfenol A och liknande mjukgörare.

Vi meddelar i förväg inför vattenavstängning

Vid några moment i arbetet behöver vi stänga av vattnet. Det sker på dagtid, oftast efter klockan 10.00, och bör inte pågå längre än fyra timmar. Vi meddelar alla som blir berörda i god tid inför vattenavstängning.

Så påverkas trafiken

Under renoveringstiden påverkas även framkomligheten i trafiken. Intill de platser där vi gräver blir det en smalare passage för fordon och vi kommer även behöva ta bort vissa P-platser under några veckor. Vi hoppas på din förståelse – och tackar på förhand för att du kör lugnt och visar hänsyn på gatorna runt arbetsplatsen.

För mer information

Välkommen att kontakta oss via vårt Servicecenter:
servicecenter@sundbyberg.se
08-706 65 00