Två driftingenjörer med varselkläder lagar ett avloppsrör. Båda driftteknikerna har skyddshjälmar på huvudet,

Vi renoverar vattenledning i Tulemarken

PUBLICERAD 2021-05-26 10:05 UPPDATERAD 2021-06-09 14:06

Ett av våra grunduppdrag är att leverera frisk och säkert dricksvatten till dig som bor i Sundbyberg. Med start måndag 31 maj inleder vi renovering av dricksvattenledningen i Rensgatan från Vackra vägen upp mot Furuvägen. Vi beräknar vara klara inom ca 5 veckor.

Så går renoveringen till

Vattenledningen som vi renoverar är i gjutjärn från 1938 och har varit mycket drabbad av läckor. Vi använder en teknik som kallas ”slip-lining”, vilket innebär att vi drar en ny plastledning genom den gamla gjutjärnsledningen. Den nya ledningen är garanterat fri från Bisfenol A och liknande mjukgörare.

Vi meddelar i förväg inför vattenavstängningar

Vid några moment i arbetet behöver vi stänga av vattnet. Det sker på dagtid, oftast efter klockan 10.00, och bör inte pågå längre än fyra timmar. Vi meddelar alla som blir berörda i god tid inför vattenavstängning.

Så påverkas trafiken

Det är cirka 100 meter vattenledning på sträckan mellan Vackra vägen och Furuvägen som ska renoveras. Det kommer innebära begränsad framkomlighet i korsningen Rensgatan/Vackra vägen samt Rensgatan/Furuvägen. Rensgatan stängs av för all biltrafik mellan Vackra vägen och Furuvägen.

Har du frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta oss! Lättast gör du det via vårt Servicecenter:

Telefon: 08-706 65 00
E-post: servicecenter@sundbyberg.se