Två drifttekniker är nere i ett schakt där de installerar nya vatten- eller avloppsrör

Vi renoverar vattenledning i Ursviksvägen

PUBLICERAD 2020-03-10 10:03 UPPDATERAD 2020-04-07 10:04

Att leverera färskt och rent dricksvatten till dig och andra Sundbybergare är ett av våra viktiga grunduppdrag. Vi arbetar därför kontinuerlig med att underhålla och renovera våra vattenledningar för att hålla en hög leveranssäkerhet. Nu har turen kommit till Ursviksvägen, där vi renoverar en dricksvattenledning under cirka tre månaders tid, med start 16 mars.

Så går renoveringen till

Vattenledningen i Ursviksvägen förser både Lilla och Stora Ursvik med dricksvatten och är därför strategiskt viktig. Det rör sig om cirka 400 meter ledning som vi renoverar och vi räknar med att vara klara omkring midsommar.

Vid renoveringen använder vi en teknik som kallas ”slip-lining”. Det innebär att vi drar en ny plastledning genom den gamla gjutjärnsledningen. Den nya ledningen är garanterat fri från Bisfenol A och liknande mjukgörare.

Vi meddelar i förväg inför vattenavstängning

Vid några moment i arbetet behöver vi stänga av vattnet. Det sker på dagtid, oftast efter klockan 10.00, och bör inte pågå längre än fyra timmar. Vi meddelar alla som blir berörda i god tid inför vattenavstängning.

Så påverkas trafiken

Under renoveringstiden påverkas även framkomligheten i trafiken. Vid några tillfällen behöver vi stänga påfarterna till Ursviksvägen på södra sidan från Fylkesvägen, Frejavägen och Sevensvägen. Då stängs en korsning i taget av för biltrafik, som får ta en annan väg.

Vi vill också påminna om att skolbarn ofta rör sig längs den här vägsträckan, så vi ber dig att köra lugnt och försiktigt. Tack på förhand för visad hänsyn!

För mer information

Välkommen att kontakta oss via vårt Servicecenter:
servicecenter@sundbyberg.se
08-706 65 00