Vi renoverar vattenledning i Vintergatan

Sundbyberg Avfall och Vatten renoverar dricksvattenledningar i Vintergatan, Råstensgatan och Götgatan. Första etappen avklarades i våras, andra etappen startade måndagen 19 augusti.

Bakgrund

Huvudledningen för dricksvattenförsörjning som ligger i Vintergatan är en ledning av gjutjärn som är lagd 1910. I den första etappen renoverades 300 meter ledning, i denna etapp cirka 200 meter. Arbetet sker för att öka leveranssäkerheten av dricksvattnet till stadens invånare.

Vid renoveringen av dricksvattenledningen kommer det att användas en teknik som kallas ”Slip-lining”. Det innebär att man drar en ny plastledning igenom den befintliga ledningen som är gjord av gjutjärn. De ledningar som staden använder är garanterat fria från Bisfenol A eller liknande mjukgörare.

Vattenavstängning

Denna renoveringsetapp startade 19 augusti och beräknas ta cirka åtta veckor. Adresser som kommer beröras är Vintergatan 19-23 och Råstensgatan 12-14.

Under tiden renoveringen pågår kommer en temporär huvudledning för dricksvatten att anläggas. Under den tid vi kopplar över från ordinarie huvudledning till den temporära ledningen kommer vattnet att behövas stängas av. Vattenavstängningarna kommer att ske på dagtid, vanligast efter klockan 10, och bör inte vara längre än 4 timmar.

Samtliga fastigheter som berörs av vattenavstängning kommer att bli aviserade i förväg.

Trafik

Arbetet kommer medföra att det blir begränsad framkomlighet i trafiken. Några parkeringsplatser kommer att behöva stängas av för att arbetet ska kunna utföras. Samtliga infarter till fastigheter kommer att förbli tillgängliga.

 

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta oss gärna!

Servicecenter: 08-706 65 00
E-post: info@savab.se.