Två medarbetare från VA-driften är nere i ett schakt i marken

Ny vattenledning i Gjuteribacken

PUBLICERAD 2022-04-28 10:04 UPPDATERAD 2022-06-16 11:06

Vattenledningen i Gjuteribacken är från 1960-talet och har varit drabbad av ett flertal läckor. Nu är det dags att byta ut den. När vi ändå håller på och gräver i gatan passar vi på att lägga ner en större ledning eftersom Sundbyberg hela tiden växer och vattenledningarna ska försörja fler.

TIDPLAN

Arbetet påbörjades 27 april och beräknas vara klart under hösten 2022.

SÅ PÅVERKAS TRAFIKEN

Arbetet kommer påverka framkomligheten på hela Gjuteribacken där vi öppnar ett flertal schakter för att komma åt ledningarna. Även antalet parkeringsplatser kommer att minska. Vi kommer dock se till att utryckningsfordon kan komma fram.

VATTENAVSTÄNGNINGAR

Under vissa skeden i arbetet kommer vi att behöva stänga av vattnet i området. Avstängning sker vanligtvis mitt på dagen mellan kl. 10.00 – 14.00 och alla som blir berörda kommer att aviseras i förväg

ARBETSTIDER OCH BULLER

Våra arbetstider är vanligtvis kl. 07.00 – 16.00, men vid behov får arbete ske fram till kl. 19.00.
Vi följer Naturvårdsverkets riktlinjer för buller – och gör självklart allt vi kan för att inte störa dig som bor i närheten.

MER INFORMATION

Inför planerad driftstörning kommer vi alltid att informera i förväg. I samband med ledningsarbeten kan det dock hända oförutsedda saker. I dessa fall hittar du alltid senaste informationen här på webbplatsen under rubriken Just nu på startsidan. Vill du hellre prata direkt med oss ringer du vårt servicecenter.