Två medarbetare från VA-driften är nere i ett schakt i marken

Vi utför ledningsarbete i Skogsbacken 2020

Inför Trafikverkets stora projekt med Mälarbanan behöver vi öka kapaciteten i vårt vattennät runt om i centrala Sundbyberg. Nu har turen kommit till sista delen av Skogsbacken, vägen mellan Tulegatan och utfarten från parkeringsgaraget. Arbetet inleds under vecka 36 och beräknas vara klart 15 november.

Vi meddelar i förväg inför vattenavstängning

Vid några moment i arbetet behöver vi stänga av vattnet. Det sker på dagtid, oftast efter klockan 10.00, och bör inte pågå längre än ett par timmar. Vi meddelar alla som blir berörda i god tid inför vattenavstängning.

Så påverkas trafiken

Under renoveringstiden påverkas även framkomligheten i trafiken. Infarten från Tulegatan stängs av och ett antal parkeringsplatser tas i anspråk. Efter att arbetet är färdigt kommer vi naturligtvis att återställa till ursprungsläget.

För mer information

Välkommen att kontakta oss via vårt Servicecenter:
08-706 65 00, servicecenter@sundbyberg.se