Olika förpackningar av glas, plast, metall och papper står uppradade på ett bord

Ersättning till fastighetsägare med förpackningsinsamling

PUBLICERAD 2024-05-28 14:05

Från och med 1 januari 2024 är det kommunerna som ansvarar för insamlingen av förpackningsavfall. Nu kommer vi att börja betala ut ersättning till dig som har insamling av förpackningsavfall från din flerbostadsfastighet (från våra godkända utförare).

Subventioneringen gäller alltså de fastighetsägare som har insamling av förpackningsavfall via någon av våra godkända utförare. Är du osäker på vad som gäller, läs mer via länken här intill.

Ersättningen blir i form av en rabatt på ordinarie avfallsfaktura och den första rabatten kommer på fakturan för juni och avser hela första halvåret 2024. Därefter kommer en rabatt för två månader i taget att dras av på varje avfallsfaktura (som vi skickar varannan månad). Rabatten är samma som den fasta ersättning vi får från staten för fastighetsnära insamling från flerbostadshus (se tabell nedan).

Förpackningsslag Rabatt per lägenhet och år
Papper 104 kr
Plast 116 kr
Metall 23 kr
Färgat glas 47 kr
Ofärgat glas 47 kr