En illustration med fyra smileygubbar. Från vänster till höger - en ledsen smiley, en likgiltig smiley, en nöjd smiley och en glad smiley. En hand håller med tumme och pekfinger runt den glas smileyn.

Tack för era svar!

PUBLICERAD 2022-01-26 20:01 UPPDATERAD 2022-01-27 10:01

Större förtroende för oss som VA- och avfallsbolag men minskad nöjdhet med möjligheterna att lämna grov- och elavfall. Det var något av vad som framkom i den kundenkät vi låtit göra under november - december. Här berättar vi mer om resultaten. Tycker du likadant som dina grannar?

Under november 2021 skickade vi ut en enkät till 3660 slumpvis utvalda invånare i Sundbyberg och drygt 34 % av de tillfrågade tog sig tid att svara på enkäten. Det är vi mycket glada över eftersom det ger oss en god vägledning i vårt fortsatta arbete.

SÅ TYCKER SUNDBYBERGARNA OM VATTEN, AVLOPP OCH AVFALL

 • En större andel av hushållen tycker att de är mycket välinformerade om vad som får spolas ner i avloppet.
 • Missnöjet med möjligheterna att bli av med grov- och elavfall har tyvärr ökat jämfört med 2018, särskilt bland boende i villa.
 • En majoritet av hushållen lämnar sitt grovavfall till återvinningscentraler i norr/västerort.
 • ReTuren för grovsopor är den mest använda av våra insamlingstjänster, men fler och fler hittar också till Returpunkten, Grovavfallspunkten, Mobila återvinningscentralen och Returkassen.
 • 2 av 10 hushåll har upplevt störningar i vattenleveransen senaste året. Andelen är oförändrad sedan 2018.
 • Förtroendet för oss som bolag ligger kvar på en relativt hög nivå. Nästan 6 av 10 uppger att de har stort eller mycket stort förtroende för oss.

Har du inte fått enkäten och är nyfiken på frågorna? Läs hela materialet via länken här intill.

VI ANVÄNDER SVAREN FÖR ATT BLI BÄTTRE

Viktigast av allt är förstås att arbeta vidare med svaren för att på så vis kunna förbättras. Efter 2018 års undersökning har vi genomfört ett antal förbättringar som efterfrågades då:

 • Vi har infört e-tjänster här på webben där det bland annat är möjligt att registrera vattenmätarställning, se fakturor och dagar för sophämtning med mera.
 • Vi har infört tjänsten hämtning av trädgårdsavfall.
 • Tillsammans med Sörab har vi öppnat Returpunkten på Landsvägen och Grovavfallspunkten i Rissne.
 • Alla villahushåll har fått en särskild box för att få elektronikavfall hämtat i samband med ordinarie sophämtning.
 • Vi arbetar hela tiden för att öka förtroendet för oss. Detta gör vi bland annat genom att alltid hålla vad vi lovar, ha god tillgänglighet och servicegrad och vara tydliga i vår kommunikation.

Nu ska vi sätta tänderna i de nya resultaten. Först går vi igenom alla svar och identifierar förbättringsområden. Dessa kokar vi i sin tur ner till olika aktiviteter som vi arbetar vidare med. År 2024 är det dags för nästa undersökning och då får vi  ett kvitto på hur väl vi lyckats i vårt arbete.