En hand med gummihandske håller i en högtrykstvätt som spolar vatten ner i en gallerbrunn

Var uppmärksam med företag som vill spola avlopp

PUBLICERAD 2024-07-03 09:07

Fastighetsägare i kommunen har blivit kontaktade av företag som erbjuder tjänster för att spola avlopp. Har du inga problem med ditt avlopp så behöver det inte heller spolas i förebyggande syfte.

Viktigt att känna till är att Savab (Sundbyberg Avfall och Vatten) ansvarar för det allmänna ledningsnätet och vi som VA-huvudman inte har några krav på att fastighetsägare ska utföra spolningar av sina privata avlopp. Det finns heller inget lagstöd för detta.

Behöver ditt avlopp spolas?

Har du som fastighetsägare inga problem med ditt avlopp så behöver det vanligtvis inte spolas i förebyggande syfte. Upplever du återkommande stopp eller dålig avrinning så kan det vara aktuellt med filmning eller spolning av ditt avlopp. Att tänka på är att det alltid finns risker förknippat med spolning av avlopp och en felaktigt utförd spolning kan exempelvis orsaka skador på ledningarna.

Några tips att tänka på om du har problem med ditt avlopp:

  • Offerter: Jämför offerter från flera VVS-firmor. Tänk på att extremt låga priser kan indikera låg kvalitet på tjänsten.
  • Filmning: Att filma avloppet kan ge en tydlig bild av rörens tillstånd och kan exempelvis identifiera eventuella stopp eller skador.
  • Vad ingår: Ta reda på vad som ingår i tjänsten och säkerställ eventuella rörliga tilläggsavgifter.
  • Miljövänliga: Undersök hur företaget jobbar med miljövänliga produkter och metoder.
  • Försäkring och garanti: Har företaget en ansvarsförsäkring och får du en garanti på utfört arbete?
  • Recensioner: Gör research innan du bestämmer dig och undersök vad tidigare kunder tycker.
  • Betalning: Betala inte i förskott.

Förebygg stopp i avloppet

Genom att bland annat minska mängden fett i avloppet så minskar risken för översvämning, dålig lukt och skadade avloppsrör. Läs mer om hur du kan förebygga stopp i avloppet:
https://www.savab.se/slang-fett-pa-ratt-satt/