Illustration

Vi svarar på dina frågor

PUBLICERAD 2023-06-14 17:06

Var kan jag lämna en trasig spegel? Var kommer mitt vatten ifrån? När tömmer ni vår soptunna? Varje dag har vi kontakt med många Sundbybergare som har frågor och funderingar kring vatten och avfall – och det är vi glada för! Här kan du läsa mer om våra olika kontaktvägar och vad du kan förvänta dig när du kontaktar oss.

Så når du oss

Vi vill finnas till för alla, oavsett digitala förutsättningar. Därför finns det flera olika sätt att nå oss, både digitalt och analogt. För dig som har behov att uträtta ärenden när som helst på dygnet nås vi via våra e-tjänster, webbformulär och e-post. Vill du hellre tala med någon? Ring till vårt servicecenter, de hjälper dig med de flesta olika typer av frågor. I vårt serviceåtagande hittar du all information om hur du når oss med olika typer av ärenden. Klicka på länken ”Vårt serviceåtagande” som du hittar under ”Läs mer” här intill.

Som kommunalt bolag lyder vi under offentlighetsprincipen vilket bland annat innebär att vi på begäran lämnar ut allmänna handlingar skyndsamt.

Hos oss får du svar på dina frågor

Oavsett om du ringer eller mejlar oss eller fyller i ett webbformulär kommer du att få en första återkoppling inom max två arbetsdagar. För akuta ärenden är vi nåbara dygnet runt via vår jourtelefon. Vid hög belastning/oförutsedda händelser lägger vi ut meddelande i växeln om var du kan hitta mer information.

Vår verksamhet styrs i hög grad av lagar och bestämmelser och som invånare är det inte alltid lätt att veta vad som gäller. Undrar du över ledningsrätt, anslutningspunkter, vem som hämtar vilket avfall eller vad som gäller för VA-avgifter? Kontakta oss! Våra kunniga servicehandläggare hjälper dig vidare.

Har du ett klagomål?

Vi tar naturligtvis inte bara emot ros utan även ris. Är du missnöjd med något gällande vatten, avlopp eller avfall i Sundbyberg kan du kontakta oss och lämna in ett klagomål. Vi lovar att ta dina synpunkter på allvar samt följa upp eventuell åtgärd och återkoppla till dig.

Vissa ärenden kräver blanketter

För somliga delar av vår verksamhet har vi tagit fram standardiserade blanketter och webbformulär. Detta gör vi för att se till att alla de uppgifter vi behöver för att handlägga ditt ärende kommer till oss på en gång. Vi handlägger ansökningar inom max 14 arbetsdagar och alla blanketter hittar du i blankettarkivet via länken här intill.