Tre kassar med sorterade förpackningar för papper, färgat glas och plastförpackningar.

Vi tar över insamling av förpackningar 2024

PUBLICERAD 2023-02-27 11:02 UPPDATERAD 2023-11-22 10:11

I juli 2022 beslutade regeringen att kommunerna ska ta över insamlingen av förpackningar 1 januari 2024. Förpackningsproducenterna fortsätter ansvara för att förpackningarna återvinns.

Från och med 2024 är det alltså kommunen som ansvarar för att samla in förpackningar från återvinningsstationerna och från fastigheter som redan har, eller vill ordna, förpackningsinsamling. Nästa steg i utvecklingen sker 1 januari 2027, då fastighetsnära insamling av förpackningar blir obligatorisk.

Idag ansvarar företagen Förpackningsinsamlingen (FTI) och TMR för att förpackningar samlas in från återvinningsstationer och fastigheter. Det gör de på uppdrag av förpackningsproducenterna, som även ser till att förpackningarna återvinns. Producenterna kommer fortsätta att ansvara för återvinningen men kommunerna kommer att ha insamlingsansvaret.

Från 1 januari 2024 är det bara den eller de entreprenörer som kommunen anvisar som får hämta hushållens förpackningar. Vi arbetar på lösningar så att alla som har fastighetsnära insamling av förpackningar kan fortsätta med det som vanligt, och att återvinningsstationerna fortsätter att tömmas och städas.

Digital träff 30 november

Välkommen på digital träff 30 november

Vi får många frågor från fastighetsägare gällande den nya lagstiftningen som påverkar avfallshanteringen.
Därför vill vi bjuda in till en digital träff, där det kommer finnas möjlighet att ställa frågor och göra oss uppmärksamma på vad du som fastighetsägare tycker är viktigt att få veta.

Den 30 november kl 16.00 har vi en digital sändning.

På den här sidan hittar du all information om den digitala träffen:
https://www.savab.se/mote/