Ladda ner/beställ information

Här finns informationsmaterial att ladda ner som pdf-filer. Några av materialen går även att beställa och få hemskickade. Dessa är markerade med "Beställ". Längst ner på sidan finns ett beställningsformulär.

1. Matavfall, för invånare
Ladda ner

2. Food waste, for residents
Ladda ner

3. Matavfall, för fastighetsägare
Ladda ner

4. Matavfall, för företag & verksamheter
Ladda ner

5. Schema: ReTuren, MÅVC,
Returkassen
Ladda ner|Beställ

6. Sorteringsguide
Ladda ner|Beställ

7. Elavfall, för fastighetsägare
Ladda ner

8. Farligt avfall, för fastighetsägare
Ladda ner

9. Släng fett på rätt sätt
Ladda ner|Beställ

10. Ingen plast! (dekal 16×16 cm)
Visa|Beställ

11. Sortering (dekaler 15×15 cm)
Visa|Beställ

12. Sortering (skyltar)
Ladda ner

13. Föreskrifter avfallshantering
Ladda ner

14. Riktlinjer för avfallshantering
Ladda ner|Beställ

15. Avfallstaxa 2019
Ladda ner

16. ABVA 2016
Ladda ner

17. VA-taxa 2018, föreskrifter
Ladda ner

18. VA-taxa 2018, taxebilaga
Ladda ner

19. VA-teknisk standard 2017
Ladda ner

Beställ information

Det som är markerat med ”Beställ” ovan kan du få hemskickat, kostnadsfritt.
Övrigt material finns endast i digital form, som pdf-fil att ladda ner.

(Fält markerade med stjärna (*) är obligatoriska.)