Nya regler för avfallshantering 2024

PUBLICERAD 2023-11-13 15:11 UPPDATERAD 2023-11-20 09:11

Från och med 1 januari 2024 träder ny lagstiftning i kraft gällande insamling av förpackningsavfall och matavfall. Här kan du läsa mer om vad det innebär för dig som äger en fastighet eller driver en verksamhet i Sundbyberg.

Fastighetsägare som redan har insamling av förpackningar

Från och med 2024 tar kommunerna över ansvaret för att samla in förpackningar från bostadsfastigheter och återvinningsstationer.

För dig som har förpackningsinsamling idag kommer detta förmodligen inte att innebära någon förändring av insamlingen efter årsskiftet. Men du behöver tänka på det här:

  • Kontrollera att entreprenören som hämtar förpackningarna har ansökt om auktorisering hos oss. Läs mer via länken här intill.
  • Alla entreprenörer som godkänns listas på savab.se/forpackningar
  • Om entreprenören inte blir auktoriserad, behöver du anlita en annan som är auktoriserad.

Fastighetsägare som ännu inte har insamling av förpackningar

Om du inte redan har fastighetsnära insamling av förpackningar, behöver du ordna plats för detta inför år 2027 då det kommer att bli obligatoriskt för alla. Det du måste kunna erbjuda utsortering av är förpackningar av papper, plast, metall samt färgat och ofärgat glas.

Betalning för förpackningsinsamling

Betalningen för den fastighetsnära förpackningsinsamlingen kommer ske på samma sätt som idag, det vill säga att entreprenören debiterar dig som fastighetsägare. I efterhand kommer vi att ge en form av subventionering. Det görs med hjälp av en ersättning som vi får från staten (egentligen från producenterna) för insamlingsansvaret.

Matavfall från verksamheter

Du som hyr ut lokaler behöver meddela oss.

Från och med 2024 ska alla som har bioavfall, som exempelvis matavfall, sortera ut det (3 kap. 1 § avfallsförordningen). Kravet gäller även alla verksamheter. Du som fastighetsägare ansvarar för att både boende och verksamheter på fastigheten kan sortera ut sitt matavfall.

Finns det en verksamhet som idag inte har matavfallssortering ska denna antingen ha ett eget abonnemang hos oss eller komma överens med dig om att få använda befintlig matavfallsinsamling i huset.

För vår planering behöver veta vilka verksamheter som behöver ha ett eget abonnemang för matavfallshämtning från och med 2024 och vilka som får använda befintlig matavfallsinsamling. Länk till enkät hittar du här intill. Alla fastighetsägare har även fått separat information om detta via brev och/eller mejl.

Har du en verksamhet men ingen matavfallssortering?

Från och med 1 januari 2024 är det alltså enligt lag obligatoriskt för alla att sortera ut matavfall. Det gäller alla boende och alla typer av verksamheter. Har du en verksamhet med saknar någonstans att lämna ditt matavfall? Kontakta i första hand fastighetsägaren du hyr av för att kontrollera möjligheten att använda fastighetens befintliga avfallsabonnemang.

Välkommen på digital träff 30 november!

Vi får många frågor från fastighetsägare om de kommande regeländringarna. Därför vill vi bjuda in till en digital träff, där det också finns möjlighet att ställa frågor och göra oss uppmärksamma på vad du som fastighetsägare tycker är viktigt att få veta.

Tid och plats: 30 november klockan 16 här på webben
Ingen anmälan krävs. Sändningen kommer även att kunna ses i efterhand.

Du kan även skicka in dina frågor i förväg till svar@savab.se