Avdelning för frukt och grönt i en mataffär. I förgrunden en kundkorg, i bakgrunden clementiner och apelsiner.

Matavfall

Från och med 1 januari 2024 ska alla i Sverige sortera ut sitt matavfall från restavfallet. Detta regleras i ny lagstiftning och gäller såväl hushåll som kontor, detaljhandel, restauranger och andra verksamheter där matavfall uppkommer i större eller mindre mängd. Dessutom ska förpackat matavfall skiljas från sin förpackning.

Endast kommuner får samla in kommunalt avfall

Matavfall kallas i lagstiftningen för biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall. Sådant avfall från lunchrum, personalmatsalar, restauranger, storkök och butiker är kommunalt avfall som kommunen ansvarar för att hämta och behandla.

Det här samlas in som ”matavfall”:

 • Råa eller tillagade rester av till exempel grönsaker, frukt, fisk, fågel, kött, ägg och mjöl
 • Ben från fisk och fågel (inte köttben)
 • Skal från frukt och grönt
 • Bröd, kex, kakor och bullar
 • Choklad och annat godis
 • Hushållspapper (ofärgat)
 • Kaffesump, kaffefilter och tepåsar

Det här är också matavfall, men samlas in som ”spillfett”:

 • Ätlig olja eller liknande flytande ätligt fett (läs mer under Fettavfall)

Matavfall kan ibland även vara hela livsmedel som passerat sista förbrukningsdatum, förstörts eller behöver kasseras av annan anledning.

Om du inte redan har matavfallsinsamling

 • Starta upp ett matavfallsabonnemang genom att fylla i en abonnemangsanmälan. Se länk till blankett för abonnemangsanmälan under Läs mer.
 • Har du en verksamhet med små mängder matavfall och saknar utrymme för ytterligare ett avfallskärl? Hör med fastighetsägaren om det finns möjlighet att använda fastighetens befintliga matavfallsabonnemang, om sådant finns. Fastighetsägaren behöver i så fall godkänna detta och det gör de genom att fylla i ett formulär i vår e-tjänst. Under Läs mer finns länk till formuläret ”Frågor till fastighetsägare om verksamhetslokaler”.

Matavfall i kärl

Sundbyberg Avfall & Vatten äger avfallskärlen och levererar dem när du gjort en abonnemangsanmälan. Välj hur många du behöver och om du vill få hämtning en eller två gånger i veckan. I abonnemanget ingår även papperssäckar att sätta i kärlen så att de inte blir så smutsiga. Kärlen rymmer 140 liter.

Matavfall i tank

Matavfallskvarn kopplad till en tank bör installeras hos livsmedelsverksamheter med fler än 200 tillagade portioner per dag och skolor/förskolor med fler än 70 barn och tillagningskök. Vid nybyggnation brukar det här systemet installeras av den som bygger huset. Verksamhetsutövaren brukar sedan ta över det och sköta underhållet av både kvarn och tank.

System med tank är hygieniskt och minskar problem med lukt och kladd. Tanken behöver vanligtvis inte tömmas lika ofta som 140-literskärlen. Systemet kan även användas där bra avfallsutrymmen saknas.

Förpackat matavfall

Från och med den 1 januari 2024 ska den som har en förpackning som innehåller avfall se till att förpackningen skiljs från sitt innehåll. Syftet är att öka möjligheten att materialåtervinna både förpackningen och innehållet.

Till exempel: en butik har förpackat livsmedel som behöver slängas på grund av utgånget ”sista förbrukningsdatum” eller skada på förpackningen som påverkar innehållet. Då kan butiken göra på två sätt för att separera förpackning och matavfall:

 • Genom att öppna förpackningarna på plats i butiken och sortera förpackningar och matavfall var för sig.
 • Genom att det förpackade livsmedlet lämnas till en förbehandlingsanläggning där förpackningen skiljs från sitt innehåll, maskinellt. Ofta innebär detta att förpackningarna inte kan materialåtervinnas, men däremot innehållet. Sundbyberg Avfall & Vatten undersöker möjligheten att erbjuda en sådan lösning.

Skyldigheten att sortera förpackningar och deras innehåll var för sig gäller också för andra produkter än livsmedel, och både för hushåll och verksamheter. Regeln är tydlig med att förpackat avfall inte får läggas i restavfallet, eftersom förpackning och innehåll i så fall inte kommer kunna separeras och behandlas var för sig.