Grovsopor, emballage och annat avfall

Din sophämtningsavgift kan bli lägre om du sorterar ut återvinningsbart material som papper, kartong, metall, plast och glas.

Vänd dig till SÖRAB för att lämna in och återvinna ditt företags grovsopor, emballage, kemikalier eller elektronik, eller anlita ett sophämtningsföretag som hämtar sådant.

Obs! De offentliga återvinningsstationerna är endast för privatpersoner. Förskolor och skolor får använda dem i pedagogiskt syfte.

Kommunala verksamheter

För Sundbybergs kommunala verksamheter finns ett ramavtal som gäller hämtning av källsorterat material, grovsopor, farligt avfall och elavall. För närvarande är det Ragn-Sells som staden har avtal med. Kontakta stadens upphandlingsenhet eller sök på ”källsortering” i Avtalskatalogen på intranätet.

Relaterade artiklar