Bildkollage av kartong, trä och bubbelplast

Grovsopor, emballage och annat avfall

Din sophämtningsavgift kan bli lägre om du sorterar ut återvinningsbart material som papper, kartong, metall, plast och glas.

Emballage och annat förpackningsavfall

Det förpackningsavfall som uppstår i din verksamhet behöver du källsortera och lämna till återvinning på något av följande sätt:

1. Lämna på mottagningsplats

Du kan själv lämna ditt förpackningsavfall utan kostnad på en särskild mottagningsplats, som drivs av NPA (Näringslivets Producentansvar).

I Stockholm län finns för närvarande (januari 2024) en mottagningsstation:

Stena Recycling, Metallvägen 60, 195 72 Rosersberg.
Öppettider: vardagar 7.00-12.00, 12.45-16.00.
Tar emot förpackningar av papper/kartong, plast, metall, färgat glas, ofärgat glas, trä och övriga förpackningsmaterial.

NPA ska kontinuerligt bygga ut systemet fram till 2026, då det ska finnas minst en mottagningsplats per kommun. Se länk till deras webbplats under Läs mer.

Obs! De offentliga återvinningsstationerna är endast för privatpersoner. Förskolor och skolor får använda dem i pedagogiskt syfte.

2. Anmäl dig till kommunens insamling

Är din verksamhet samlokaliserad med hushåll som har fastighetsnära insamling av förpackningar? Delar du avfallsbehållare och andra avfallsanordningar med hushållen? Då kan du anmäla till Sundbyberg Avfall & Vatten att du vill ha dina förpackningar hämtade.

3. Anlita en privat aktör

Du kan också välja att anlita ett företag som erbjuder ett marknadsdrivet system för återvinning. Företaget behöver vara anmäld till Naturvårdsverket.

Övrigt avfall från verksamheter

Övrigt avfall från verksamheter behöver också sorteras och lämnas på rätt ställe. Det gäller exempelvis grovsopor, farligt avfall, elektronik, bygg- och rivningsavfall och trädgårdsavfall. Gör på något av följande sätt:

  • lämna avfallet på någon av Sörabs återvinningsanläggningar, mot en avgift, eller
  • anlita ett företag som hämtar sådant avfall.

Under Läs mer finns länk till Sörabs webbplats för mer information.

Kommunala verksamheter

För Sundbybergs kommunala verksamheter finns ett ramavtal som gäller hämtning av källsorterat material, grovsopor, farligt avfall och elavall. Kontakta stadens upphandlingsenhet eller sök på ”källsortering” i Avtalskatalogen på intranätet.

Relaterade artiklar