Mobil återvinningscentral

Om inte du kan komma till återvinningscentralen så kanske återvinningscentralen kan komma till dig. Tillsammans med SÖRAB erbjuder vi en ”mobil återvinningscentral”. Den ställs upp kvällstid på ett antal platser i Sundbyberg.

Schema till och med sommaren 2018

Schema för mobila återvinningscentralen
Adress Datum Tid
Milstensvägen 42/Ursviksvägen 19 december 16.30-19.30
Götgatan 1A, vändplan 2 januari 16.30-19.30
Sundbybergs torg 16 januari 16.30-19.30
Örsvängen 8A, Örvallens parkering 30 januari 16.30-19.30
Bergshöjden, vändplan 13 februari 16.30-19.30
Solängsvägen 10/Lönnvägen 27 februari 16.30-19.30
Artillerivägen/Kasernvägen 1, parkeringen 13 mars 16.30-19.30
Hallonbergsplan, parkeringen vid återvinningsstationen 27 mars 16.30-19.30
Milstensvägen 42/Ursviksvägen 10 april 16.30-19.30
Götgatan 1A, vändplan 24 april 16.30-19.30
Sundbybergs torg 8 maj 16.30-19.30
Örsvängen 8A, Örvallens parkering 22 maj 16.30-19.30
Bergshöjden, vändplan 5 juni 16.30-19.30
Solängsvägen 10/Lönnvägen 19 juni 16.30-19.30
Artillerivägen/Kasernvägen 1, parkeringen 3 juli 16.30-19.30
Hallonbergsplan, parkeringen vid återvinningsstationen 17 juli 16.30-19.30
Milstensvägen 42/Ursviksvägen 31 juli 16.30-19.30

Beställ SMS-påminnelse

(Inga streck eller mellanslag i telefonnumret.)

(Skriv namn på ett eller flera stoppställen från schemat.)

Avbeställ sms-påminnelse

(Inga streck eller mellanslag i telefonnumret.)

(Skriv namn på ett eller flera stoppställen från schemat.)

Det går också bra att kontakta Servicecenter, 08-706 65 00, för att beställa eller avbeställa sms-påminnelse.

Så här går insamlingen till

Två kvällar per månad står den mobila återvinningscentralen i tre timmar på en plats per kväll. Syftet är att öka närheten till återvinningen och att avfall ska hamna på rätt plats.

Det här får du lämna

Till den mobila återvinningscentralen kan du lämna i princip allt sådant avfall som kan lämnas till den stora återvinningscentralen, till exempel:

  • Brännbart och icke brännbart grovavfall
  • Mattor och stoppade möbler
  • Metallskrot
  • Textilier/kläder
  • Förpackningar/emballage av olika material
  • Farligt avfall (kemikalier, målarfärg)
  • Elektronik, ljuskällor, småbatterier och blybatterier
  • Kläder, skor, väskor och liknade kan lämnas för återbruk. Lämnas vidare till Myrorna

Var ligger platserna?

Här står den mobila återvinningscentralen enligt schema.

Klicka på nålarna i kartan för mer information.