Nyinflyttad

Välkommen till Sundbyberg! Som nyinflyttad i ett flerfamiljshus finns några saker du behöver ha kunskap om för att hjälpa oss arbeta för en långsiktigt hållbar framtid. I Sundbyberg källsorterar vi det mesta, och särskilt matavfallet. Men rätt sak på rätt plats gäller inte bara i soptunnan - utan även i avloppet.

Kom igång med källsorteringen

I Sundbyberg sorterar vi hushållssoporna i matavfall* och restavfall. Matavfallet läggs i papperspåsar och restavfallet i vanliga soppåsar. Du lämnar avfallet på den plats som din hyresvärd eller bostadsrättsförening har anvisat.

För att komma igång med att sortera ut matavfall behöver du matavfallspåsar av papper och en påshållare att ha i köket under diskbänken. Alltihop bör du få av din värd eller bostadsrättsförening, kontakta dem ifall du saknar utrustningen.

*Bor du i Rissne eller Hallonbergen? Då kanske din fastighet inte har matavfallsinsamling än. Hör efter med din hyresvärd eller bostadsrättsförening.

Bästa dricksvattnet finns i din kran

Du har det billigaste och färskaste dricksvattnet hemma i din kran. Kranvatten kostar cirka 3 öre per liter och har färdats en kort väg från reningsverket i Järfälla direkt till din kran. Jämför med flaskvatten för runt 10 kronor per liter, som kan ha förvarats flera månader i lager och butiker innan du själv måste bära hem det.

Spola bara ner rätt grejer

När du bor i flerfamiljshus är det din hyresvärd eller din bostadsrättsförening som betalar för vatten och avlopp. Du som lägenhetsinnehavare behöver därför inte tänka på VA-abonnemang, men det finns vissa restriktioner för hur du får använda ditt avlopp.

Toaletten är enbart avsedd för avföring, urin och toalettpapper. I hushållets andra avlopp får du spola ner normalt tvätt- och diskvatten.

Spola inte ner något av följande: Kemikalier (bensin, lacknafta, målarfärg, fotokemikalier, bekämpningsmedel med mera), kvicksilver, mediciner, fett och oljor eller fasta föremål (snus, tops, bindor, tamponger med mera).

Fett i avloppet orsakar problem

Matolja och fett som hamnar i avloppet blir ett allt större problem. En bit ner i avloppsledningarna stelnar fettet och fastnar på rörens väggar. Till slut blir det stopp, vilket kan leda till översvämning och vattenskador.

Fett i avloppet kan också orsaka problem med dålig lukt, gasbildningar och frätskador på ledningarna.

Ta hand om fettet som blir över från matlagningen, exempelvis med ”miljötratten” som du kan hämta gratis i stadshusets reception. Miljötratten fäster du på en petflaska som du kan samla fettet i.

Fettet i petflaskan kan du sedan lämna till återvinningscentralen eller kasta i hushållssoporna. Mindre mängder fett kan du torka upp med vanligt hushållspapper och kasta i hushållssoporna.