Ett glas vatten med en porlande bäck i bakgrunden.

Bara vanligt vatten?

PUBLICERAD 2021-03-19 08:03 UPPDATERAD 2021-03-22 10:03

Vatten är en förutsättning för liv, det vet vi. Ändå tar vi det ofta för givet. Vi tar "bara vatten" till maten och "det är bara vanligt vatten" kan vi säga i många olika sammanhang. Men 22 mars varje år uppmärksammas vårt viktigaste livsmedel på en egen dag: Världsvattendagen.

Vi människor använder vatten för att släcka vår törst, för att hålla oss själva och våra hem rena, för att odla och tillverka allehanda ting inom industrin. Vatten har dessutom stor kulturell betydelse och är en källa till rekreation. Vattens värde är kort sagt stort.

Världsvattendagen instiftades av FN på 1990-talet och infaller den 22 mars varje år för att lyfta fram vattenfrågor i alla dess former. Här väljer vi att lyfta fram det goda friska dricksvattnet du får direkt från din kran.

Kranmärkning

I Sverige har vi tillgång till ett rent, friskt och säkert dricksvatten under dygnets alla timmar. Ändå säljs vatten på flaska till ett flera hundra gånger högre pris. Vatten på flaska ger dessutom 300 gånger större koldioxidutsläpp än samma mängd kranvatten.

För att lyfta fram vårt goda kranvatten finns numera en nationell hållbarhetsmärkning: Kranmärkning. Denna innebär att verksamheter som väljer kranvatten istället för flaskvatten på arbetsplatsen, vid möten och externa konferenser och utbildningar kan ansöka om att bli Kranmärkta.

Vill du vara med?

Vi på Sundbyberg Avfall och Vatten är Kranmärkta sedan 2018. Vill du också vara med? Det går bra att kranmärka hela verksamheter eller till exempel enskilda konferenser och event. För att få märkningen krävs att man har säkerställt rutiner för att servera enbart kranvatten. Läs mer om hur du går till väga för att få din verksamhet Kranmärkt via länken här intill.