En hand håller i en kniv som skär rädisor. På skärbrädan ligger skivad lök, gurka och tomat.

Vi frågar om matavfall

Under många år har sundbybergarna varit bland de bästa i länet på att sortera ut sitt matavfall. Men vi har fortfarande en bit kvar till det nationella målet att 50 % av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt.

Därför gör vi nu en enkätundersökning bland ett urval av invånarna. Tanken är att få in synpunkter och idéer kring hur matavfallssorteringen kan bli enklare.

Vi frågar totalt 900 hushåll i både bostadsrätter och hyresrätter. Vi har delat ut drygt hälften av enkäterna och nu fortsätter vi med resten. I många hus går det att lämna enkätsvar i en svarsbox i trapphuset.

Alla svar är självklart anonyma – men för dig som vill finns även möjligheten att fylla i dina kontaktuppgifter, om du exempelvis har en fråga och vill bli kontaktad av oss.

Om du är en av dem som redan svarat på enkäten vill vi passa på att säga tack för ditt engagemang!