Avfallskvarn

I Sundbyberg tillåts endast avfallskvarnar som är kopplade till en tank, som fångar upp matavfallet så att det inte hamnar i avloppet.

Så här fungerar avfallskvarn kopplad till tank: matavfallet finfördelas först i en avfallskvarn och transporteras sedan i rör till en tank som töms med slamsugning. Det finns även kombinerade system, där matavfallstanken kopplats samman med en fettavskiljare som även den töms med slamsugning.

Kvarnsystem med tank är särskilt lämpligt hos verksamheter med stora mängder matavfall. I Sundbyberg är det dessutom ett krav vid ny- och ombyggnation av skolor och förskolor med fler än 70 barn samt restauranger och storkök med fler än 200 tillagade/serverade portioner per dag.

Det insamlade matavfallet rötas i en anläggning som bara tar hand om matavfall, och rötresten kan därför användas som gödningsmedel.

Inte tillåtet att koppla avfallskvarn direkt på avloppet

Avfallskvarn kopplad direkt på avloppet är däremot inte tillåtet i Sundbyberg. En anledning är att våra avloppsledningar inte är byggda för att ta hand om avfall, och det riskerar att bli stopp. En annan anledning är att det matavfall som hamnar i avloppet inte kan nyttiggöras som växtnäring.