VA-teknisk standard

VA-teknisk standard är ett vägledande dokument för VA-anläggningen framtaget av Sundbyberg Avfall & Vatten.

Genom dokumentet säkerställs att den allmänna VA-anläggningen planeras, projekteras och byggs enligt rådande tekniska och teoretiska krav. Kraven sätts upp av Sundbyberg Avfall & Vatten och gäller funktion och dimension. Standarden kan användas både av externa entreprenörer och byggherrar, så väl som inom Sundbyberg Avfall & Vattens och stadens verksamhet.

FÖR HJÄLP ATT TOLKA STANDARDEN

Om du är osäker hur standarden ska tolkas i enskilda fall, kontakta Sundbyberg Avfall & Vattens VA-ingenjörer.