Ett grått och svart avfallsskåp står omringat av sommarblommor och gröna växter

Förslag till nya föreskrifter om avfallshantering

PUBLICERAD 2022-06-15 13:06

Sundbybergs stads avfallsföreskrifter behöver uppdateras bland annat på grund av ny lagstiftning på avfallsområdet. Staden ställer nu ut ett förslag på nya föreskrifter.

Varje kommun ska ha en renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige. En renhållningsordning innehåller en avfallsplan och avfallsföreskrifter. Föreskrifterna för avfallshantering är ett lagstadgat dokument. Det bestämmer hur det avfall som kommunen ansvarar för ska hanteras av kommunen själv och av invånarna.

Från och med i år har kommunerna ansvar för insamling och behandling av returpapper, eller tidningar som det också brukar kallas. Från och med 2023 ansvarar kommunerna även för att hämta bygg- och rivningsavfall från ”icke yrkesmässig verksamhet”, det vill säga sådant avfall som kan uppkomma när hemmafixaren renoverar sin bostad på egen hand. I förslaget till nya föreskrifter finns stycken som informerar om och reglerar hur de avfallstyperna ska hanteras.

Förslaget ställs ut 15 juni – 31 augusti 2022

Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2022 att ställa ut ett förslag till nya föreskrifter om avfallshantering för Sundbybergs stad. Föreskrifterna planeras att träda i kraft den 1 januari 2023.

Här kan du läsa förslaget

Under Läs mer kan du ladda ner förslaget och bilaga.

Du kan också läsa förslaget i pappersformat i det tillfälliga Stadshuset (Östra Madenvägen 6 i Hallonbergen), i biblioteket Signalfabriken samt i Hallonbergens bibliotek.

Så här lämnar du synpunkter på förslaget

Om du som medborgare vill lämna en synpunkt på förslaget behöver du inkomma till staden med denna under utställningsperioden. Din synpunkt ska vara skriftlig och försedd med kommunstyrelsens diarienummer KS-0272/2022.

Så här kan du skicka in din synpunkt:
via e-post till kommunstyrelsen@sundbyberg.se eller via fysisk post till
Sundbybergs stad
Kommunstyrelsen
172 92 Sundbyberg