Två avfallskärl står bredvid en murpost. Ett grönt kärl för restavfall och ett brunt för matavfall.

Nu blir det tydligare hur tunnan ska stå

PUBLICERAD 2021-09-08 16:09

Har du någon gång fått ett meddelande på din soptunna om att dina sopor inte kunnat tömmas? Känner du dig osäker på vilka regler som egentligen gäller för din sophämtning? För att förtydliga detta kommer vi nu, med start i september gå ut och fästa informationsdekaler på alla avfallskärl i stadens villaområden.

Varje dag tömmer våra sophämtare ungefär 650 avfallskärl runt om i Sundbyberg och för det allra mesta går det utmärkt! Men ibland händer det att avfallet inte töms som det ska. Ofta beror det på missförstånd och oklarheter kring avfallskärlets placering och tillgänglighet. Därför vill vi nu förtydliga vad som gäller. På dekalen som vi kommer att fästa på ditt kärl finns den information du behöver för att säkra att sophämtningen sker utan problem. Dekalen har formen av en pil som ska peka mot sophämtaren på tömningsdagen

SERVICE OCH ARBETSMILJÖ

Vi strävar alltid efter att ge dig som bor i Sundbyberg den bästa servicenivån och vi vill vara så tillmötesgående och flexibla som möjligt. Och samtidigt är avfallsarbetarnas arbetsmiljö lika viktig för oss. Att hämta sopor är ofta ett tungt jobb och mätningar visar att avfallsarbetare löper större risk för arbetsskador än många andra yrkesgrupper.

TRAFIKSÄKERHET

Varje år inträffar tyvärr också olyckor med backande sopbilar. Många av olyckorna inträffar i bostadsområden med smala återvändsgator utan vändplan. Det här är något som inte får hända. Därför har vi på vissa svårframkomliga platser ordnat gemensamma hämtplatser för avfall så att sopbilen inte ska behöva göra farliga manövrar.  Vi vet att detta kan ställa till besvär för dig som behöver gå längre med dina sopor, men hoppas på din förståelse kring att detta är viktigt för din och allas säkerhet.

HAR DU FRÅGOR OM DIN SOPHÄMTNING?

Alla regler gällande din sophämtning hittar du i Sundbybergs stads Avfallsföreskrifter under Läs mer. Föreskrifter är inte alltid så lättillgängliga, men vi hoppas att informationen på locket till ditt sopkärl ska göra reglerna lite tydligare. Skulle det vara något som fortfarande är oklart är du naturligtvis alltid välkommen att kontakta oss. Antingen via vårt Servicecenter eller så haffar du oss när vi är ute och klistrar dekaler.

Vi ses!