Gröna containrar på en återvinningsstation. I bakgrunder ser man ljusa husfasader.

Nu tar kommunen över återvinningsstationerna

PUBLICERAD 2024-01-01 06:01 UPPDATERAD 2024-01-10 11:01

Från och med 1 januari 2024 är det kommunen som ansvarar för att samla in förpackningar från återvinningsstationerna. Här hittar du mer information om tömning och städning och kontaktuppgifter för felanmälan.

Fram till årsskiftet 2023/2024 var det Förpackningsinsamlingen (FTI) som ansvarade för att förpackningar samlas in från återvinningsstationer. Det gjorde de på uppdrag av de som producerar förpackningar. Producenterna kommer fortsätta att ansvara för återvinningen men kommunerna tar nu över ansvaret för insamling av förpackningar.

Tömning och städning

Du kommer inte märka av någon förändring gällande tömningen och städningen av återvinningsstationerna. Det blir andra utförare men samma uppdrag. Städning kommer att ske kontinuerligt på och runt ÅVS:en och allt som kan härledas till den.

Felanmälan

Om du vill felanmäla något kring återvinningsstationerna ska du göra det via nedan kontaktinfo:

Se nästa tömning

www.sopor.nu kan du hitta din närmaste återvinningsstation, se när den töms nästa gång och mycket annat.