Tyck till om nya avfallsföreskrifter

PUBLICERAD 2023-12-29 13:12 UPPDATERAD 2024-01-02 14:01

I varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som består av föreskrifterna om avfallshantering tillsammans med kommunens avfallsplan. Föreskrifterna ställs nu ut för granskning och du har möjlighet att lämna synpunkter.

Nyheter i förslaget

Förslaget innehåller bland annat justeringar med anledning av den lagstiftning som börjar gälla den 1 januari 2024 och som stadgar krav på utsortering och separat insamling av matavfall från hushåll och alla verksamheter. Förslaget innehåller också tillägg med bestämmelse om hantering av avfall i form av invasiva växter samt förtydligande om vem som får transportera kommunalt avfall till av kommunen anvisad insamlingsplats.
Förslaget i sin helhet finns att läsa under ”Läs mer” här intill.

Tidplan och utställning

Samrådet äger rum under perioden 20 december 2023 till och med  27 februari 2024. Förslaget ställs ut på följande platser:

  • Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  • Biblioteket i Signalfabriken, Centrala Sundbyberg
  • Hallonbergens bibliotek
  • Stadens webbplats: sundbyberg.se

Har du synpunkter?

Synpunkter, som ska vara skriftliga, ska ställas till kommunstyrelsen i egenskap av avfallsansvarig nämnd. Du kan skicka dina synpunkter till staden genom