En illustration över Sundbybergs sopsug, hur det ser ut från sopnedkast till sopsugsstationen i Ursvik

Nya sopsugsledningar i Hallonbergen

PUBLICERAD 2022-03-18 15:03 UPPDATERAD 2022-03-22 13:03

I takt med att Hallonbergen växer ökar också mängden avfall från området. Därför bygger vi en ny sopsugsanläggning med tillhörande ledningar i marken. Nu under grävtiden är det byggstök och begränsad framkomlighet, men när vi är klara kommer hela Hallonbergen att kunna växa på ett mer hållbart sätt. Här berättar vi mer om vad som händer.

Varför ny sopsug?

Det finns flera olika skäl till att byta ut den befintliga sopsugen i Hallonbergen.

 • Vi sparar energi
  Dimensionen på de gamla rören är 50% större än de nya vilket gör att vi sparar ordentligt med energi på att byta.
 • Slitage
  Anläggningen var den första sopsugen i världen som tog emot avfall från hushåll. Dags att byta alltså.
 • Exploatering i området
  För att möjliggöra utbyggnaden som krävs när staden växer behöver vi också ta höjd för att mer avfall uppstår.
 • Ökade krav på avfallssortering
  I Sundbyberg är det sedan 2008 ett krav att alla boende ska sortera ut sitt matavfall. Detta har du som bor i Hallonbergen hittills inte kunnat göra. Men när nya sopsugsanläggningen är klar kommer du att kunna sortera ditt avfall i tre olika inkast:
  – ett inkast för vanliga soppåsen
  – ett inkast för matavfall i papperspåse
  – ett inkast för tidningar och returpapper

Stökigt med framkomligheten när vi gräver

Just nu lägger vi ner de nya sopsugsledningarna i västra Hallonbergen. Under tiden detta pågår behöver vi stänga av vissa gångstråk och öppna upp andra. Vi beklagar stöket och att du ibland behöver gå omvägar. Vi hoppas på ditt tålamod.

På flera platser vid byggområdet har vi satt upp kartor som visar var du kan gå. Vill du spara ner kartan i din telefon eller skriva ut den?  Ladda ner kartan via länken här intill. Tänk bara på att vi kommer att uppdatera kartan vart eftersom vi kommer längre med grävningen.

Så informerar vi

 • Nyhetsbrev
  Vi förser alla fastighetsägare i området med nyhetsbrev att förmedla vidare till sina boende. Antingen direkt i din brevlåda, som ett anslag i porten eller via mejl från din hyresvärd/styrelse. Har du inte tagit del av nyhetsbrevet? Klicka på länken här intill för att läsa.
 • Informations och anvisningsskyltar vid byggområdet
  Vid byggområdet har vi informationsskyltar där du kan läsa mer om vad som är på gång. Vi har även anvisningsskyltar med kartor som visar hur du kan gå i området.
 • Sms-utskick vid behov
  Skulle något behöva förmedlas snabbt till alla boende i området kommer vi att göra ett sms-utskick till samtliga hushåll som är registrerade hos de vanliga adress-söktjänsterna.
 • Dörrknackning
  Lite längre fram i vår kommer vi att gå ut och knacka på i husen. Dels för att informera om den nya sopsugen och dels för att ge dig ett startpaket med papperspåsar och påshållare.

Ytterligare frågor?

Har du ytterligare frågor om sopsugen eller andra frågor om avfall och vatten i Sundbyberg? Du är alltid välkommen att kontakta oss.