Så hanterar vi avtalet med Reno Norden

Media har under några veckor rapporterat att Reno Nordens norska bolag har ekonomiska problem.

Reno Norden är den entreprenör som Sundbyberg Avfall & Vatten AB har avtal med för hämtning av hushållsavfall i Sundbyberg. Reno Norden AB i Sverige har däremot ett positivt egenkapital.

Vi följer utvecklingen löpande och förbereder oss inför en eventuell negativ utveckling för att kunna ta hand om ditt  hushållsavfall.