Illustration

Så värnar vi vårt vatten

PUBLICERAD 2024-03-21 14:03 UPPDATERAD 2024-03-21 16:03

Frågan kring hållbar användning av vatten är en av världens ödesfrågor. I samband med världsvattendagen 22 mars 2024 vill vi berätta vad vi gör för att skydda och hushålla med detta vårt viktigaste livsmedel och dela med oss av några enkla tips.

Den 22 mars varje år infaller FN:s Världsvattendag vars syfte är att lyfta fram vattenfrågor i alla dess former. Årets tema är ”Vatten för fred” och handlar om hur brist/tillgång till vatten kan vara en källa till konflikter. Och hur långsiktigt förebyggande arbete och hållbar resursanvändning i sin tur kan förebygga konflikter.

VI VÄRNAR OM VATTNET I SUNDBYBERG

Vi på Sundbyberg Avfall och Vatten arbetar ständigt med att säkra tillgången till rent och säkert vatten för sig som bor i Sundbyberg. Det handlar exempelvis om:

 • Läcklyssning för att förebygga vattenläckor.
 • Flera provtagningar längs hela vattenkedjan, från intaget i Mälaren till din kran.
 • Kontinuerlig ledningsrenovering.
 • Schaktfri teknik vid våra driftarbeten.
 • Långsiktigt arbete med att förebygga översvämningar.
 • Uppströmsarbete för att minska föroreningar i dagvattnet som rinner ut i våra vattendrag

OM VATTNET INTE KOMMER

Trots det förebyggande arbetet vi gör kan oförutsedda driftstörningar inträffa. Om till exempel en vattenläcka uppstår behöver vi stänga av vattnet under tiden vi lagar läckan och detta kan beröra flera fastigheter som ligger längs samma ledning. Vi kommer då att sätta upp lappar i portarna och även skicka ut SMS vid behov. SMS når alla som har ett telefonnummer registrerat på den aktuella adressen. Har du i stället ett företagsabonnemang eller kanske har du en verksamhet i Sundbyberg men bor utanför staden? Då behöver du aktivt registrera dig för att få SMS vid driftstörning. Detta gör du enkelt via länken här intill.

TIPS FÖR HÅLLBAR VATTENANVÄNDNING

Vi kan alla hjälpas åt att ta hand om vårt vatten. Här kommer några enkla tips:

 • Tvätta bilen i en biltvätt istället för på gatan.
 • Vattna om möjligt med regnvatten
 • Använd miljömärkta rengöringsmedel.
 • Duscha istället för att bada.
 • Undvik att köpa kläder och produkter som innehåller antibakteriella ämnen.
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna.
 • Se till att inga miljöfarliga ämnen hamnar i avloppet.

VATTEN I SPRÅKET

Att vatten är, och alltid har varit viktigt för människan avspeglar sig även i språk och kultur – inte minst i våra ordspråk. Så här lagom till Världsvattendagen har vi samlat några av de vanligaste ordspråken som handlar om vatten på olika sätt. Kommer du på fler eller har du egna? Besök gärna vår Facebooksida och dela med dig.

 • Gå inte över ån efter vatten.
 • Ropa inte hej förrän du är över bäcken.
 • Många bäckar små gör en stor å.
 • Inte vara torr bakom öronen.
 • Ta sig vatten över huvudet.
 • Storm i ett vattenglas.
 • Droppen som urholkar stenen.
 • Du kan inte ta dig an havet före sjön.

RENT VATTEN – ETT AV DE GLOBALA MÅLEN

Rent vatten och sanitet är förstås viktigt alla dagar på året. Det är också ett av de 17 globala målen för hållbar utveckling som världens länder antagit i Agenda 2030. Det övergripande syftet med agenda 2030 är att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och frihet samt lösa klimatkrisen. Följ länken här intill om du vill läsa mer om hur arbete med vatten sker på global nivå.

Tack för att du värnar vårt vatten!