Nyinflyttad

Välkommen till Sundbyberg! Som nyinflyttad i en villa eller ett radhus finns några saker du behöver ha kunskap om för att bidra till en långsiktigt hållbar framtid.

Abonnemang för avfall, vatten och avlopp

Som husägare behöver du ett abonnemang för att få sophämtning och för att få nyttja det kommunala vatten- och avloppssystemet. Du startar ditt abonnemang genom att fylla i blanketten Abonnemang för avfall och vatten.

Det här ingår i abonnemanget

  • En brun soptunna för utsorterat matavfall, som töms varannan vecka.
  • En grön soptunna för restavfall, som töms varannan vecka eller en gång i månaden om du väljer det alternativet. Välj storlek på tunna när du tecknar abonnemang.
  • Årsförbrukning av matavfallspåsar, levereras vid inflyttning och därefter en gång per år.
  • Hållare för matavfallspåsar, att ha under diskbänken. Bör ha lämnats av den förra ägaren, eller av byggföretaget. Om du saknar en sådan, kontakta Servicecenter.
  • Kostnadsfri hämtning av grovsopor i så kallad storsäck, en gång per år.
  • Obegränsat antal besök på återvinningscentralen.
  • Returkassen – Kostnadsfri hämtning av farligt avfall och småelektronik vid dörren.
  • Färskt, rent dricksvatten i din kran – bättre och billigare än vatten på flaska. Du ansvarar själv för att läsa av din vattenmätare en gång per år för att se din vattenförbrukning.  Ett tips är att se till så vattenmätaren sitter där den lätt kan läsas av och bytas ut vid behov.

Sortera ut ditt matavfall

I Sundbyberg sorterar vi hushållssoporna i matavfall och restavfall. Till matavfallet får du en brun tunna och till restavfallet en grön.

Bästa dricksvattnet finns i din kran

Du har det billigaste och färskaste dricksvattnet hemma i din kran. Kranvatten kostar cirka 3 öre per liter och har färdats en kort väg från reningsverket i Järfälla direkt till din kran. Jämför med flaskvatten för runt 10 kronor per liter, som kan ha förvarats flera månader i lager och butiker innan du själv måste bära hem det till dig.

Spola bara ner rätt grejer

Det finns vissa restriktioner för hur du får använda ditt avlopp. Toaletten är enbart avsedd för avföring, urin och toalettpapper. I hushållets andra avlopp får du spola ner normalt tvätt- och diskvatten.

Spola inte ner något av följande: Kemikalier (bensin, lacknafta, målarfärg, fotokemikalier, bekämpningsmedel med mera), kvicksilver, mediciner, fett och oljor eller fasta föremål (snus, tops, bindor, tamponger med mera).

Hjälp oss undvika fett i avloppet!

Matolja och fett som ham­nar i avloppet blir ett allt större problem. En bit ner i avloppsledningarna stelnar fettet och fastnar på rörens väggar. Till slut blir det stopp, vilket kan leda till översvämning och vattenskador. Fett i avloppet kan också orsaka problem med dålig lukt, gasbildningar och frätskador på ledningarna.

Ta hand om fettet som blir över från matlagningen, exempelvis med ”miljötratten” som du kan hämta gratis i stadshusets reception. Miljötratten fäster du på en petflaska som du kan samla fettet i.

Fettet i petflaskan kan du sedan lämna till återvinningscentralen eller kasta i hushållssoporna. Mindre mängder fett kan du torka upp med vanligt hushållspapper och kasta i hushållssoporna.