Sophämtning

I Sundbyberg sorterar vi hushållssoporna i matavfall och restavfall. Matavfallet lägger du i den bruna tunnan och restavfallet i den gröna.

Underlätta sophämtningen i vinter

Några saker att tänka på för att få sophämtningen att fungera även under vintern:

 • Du som bor i villa ansvarar själv för att skotta och sanda både på din infart och utanför. Du kan även behöva skotta upp en öppning i en eventuell snövall från snöplogen för att sophämtarna ska kunna dra ut kärlen till sopbilen.
 • Se till att ta loss eventuella fastfrusna soppåsar och matavfallspåsar, annars riskerar de att ligga kvar även efter tömningen.
 • Oavsett väderlek: låt alltid matavfallet rinna av innan du kastar det i matavfallspåsen.
 • För matavfallet, använd alltid hållaren du har fått av oss så att fukt kan avdunsta från påsen.
 • Lägg hushållspapper eller några sidor ur en dagstidning i botten av matavfallspåsen.
 • Låt matavfallspåsen stå ute några timmar så den fryser till innan du lägger den i kärlet. Ställ en hink över så river inte fåglarna sönder påsen.
 • Har påsarna ändå frusit fast, prova att ruska lite på kärlet strax före sophämtning eller stöt loss påsarna med ett kvastskaft.

Abonnemang

När det gäller matavfall kan du som villaägare välja mellan två typer av sophämtningsabonnemang. Antingen väljer du att kompostera det själv eller att få det hämtat i en särskild tunna.

Fyll i blanketten Abonnemangsanmälan/uppsägning (länk till PDF) för att starta eller avsluta sophämtning samt vatten och avlopp, till exempel vid ett ägarbyte. Abonnemanget gäller hämtning av både brännbart hushållsavfall och matavfall, om du inte anmält hemkompostering.

Grön tunna för brännbart och brun för matavfall

Det vanligaste villaabonnemanget består av två avfallskärl; ett brunt för matavfall och ett grönt för brännbart restavfall. Båda töms av Sundbyberg Avfall och Vattens upphandlade entreprenör.

Det finns fyra storlekar på kärl för restavfall: 140, 190, 240 eller 370 liter. Du kan också välja om du vill få soporna hämtade varannan vecka eller en gång i månaden. Avgifterna finns i stadens avfallstaxa.

Kärl för matavfall är alltid på 140 liter och töms varannan vecka.

Grovavfall i storsäck

Som villaägare har du möjlighet att beställa kostnadsfri hämtning av grovavfall en gång per år, i storsäck.

Kontakta Servicecenter och beställ en grovsophämtning i storsäck. Storsäcken levereras till din tomt inom en vecka efter beställning. Ställ säcken nära tomtgräns och nära en farbar väg. När du har fyllt säcken kontaktar du oss igen och beställer hämtning.

Säcken rymmer en kubikmeter (1 000 liter) och hämtas med kranbil. Kranen på bilen har en räckvidd på cirka fem meter, så ju närmare vägen säcken står desto bättre.

Anmäl utebliven sophämtning

Anmäl utebliven sophämtning hos Servicecenter. De kontaktar entreprenören. Om det inte är du själv som orsakat den uteblivna hämtningen, ska felet åtgärdas senast vardagen efter din anmälan.

Om du har glömt att ställa fram kärlen kan du beställa en extra hämtning mot en avgift, enligt stadens avfallstaxa. Det gäller också om du har glömt att skotta och sophämtarna inte kommer åt behållarna. Kontakta i så fall Servicecenter.

Missa inte sophämtningen

För att få soporna hämtade gäller följande:

 • Kärlen får bara innehålla sådant avfall som de är avsedda för. Grönt kärl är endast för hushållssopor; inte grovsopor, elektronik, farligt avfall eller förpackningar och tidningar. Brunt kärl ska endast innehålla matavfall i papperspåsar.
 • Sopsäckar eller dylikt som ställts bredvid kärlen hämtas inte utan beställning. Kontakta Servicecenter.
 • På hämtningsdagen ska kärlen stå vid tomtgräns, så nära som möjligt till vägen där sopbilen kan parkera (eller på annan plats som överenskommits med Sundbyberg Avfall och Vatten).
 • Framkomlighet: Bilar får inte blockera hämtningsvägen och vintertid ska det vara skottat och sandat från platsen där kärlen står till vägen. Snövallar som snöplogen bildar längs vägen ska fastighetsägaren själv skotta upp öppningar i för att underlätta tillträde till fastigheten, exempelvis för sophämtningen.
 • Kärlen får inte vara för tunga. Arbetsmiljöverkets regler gäller för personalen som hämtar.

Vilken dag hämtar vi hos dig?

Tidigare hämtades avfallet på samma dag i till exempel hela Duvbo, men så ser det inte ut längre. Därför kan vi inte ge besked om hämtningsdagar här på savab.se. Kontakta istället Servicecenter för att få veta vilken dag vi hämtar hos dig.

Begär uppehåll i sophämtning

Du kan göra uppehåll i hämtning om du inte använder ditt hus under minst sex månader. Använd blanketten Anmälan om uppehåll och lämna in den minst en månad före uppehållet. Ändringen regleras på nästa räkning.

Anmäl hemkompostering

Kanske vill du kompostera matavfallet själv hemma. Då ska du först skaffa en kompostbehållare som är både skadedjurssäker och varmisolerad – så att den fungerar även vintertid. Sedan anmäler du hemkomposteringen till oss på blanketten Anmälan om kompostering.