Sopsug

En sopsug är ett slutet, underjordiskt vakuumsystem som används för att samla in hushållssopor, matavfall, tidningar eller andra avfallsslag. Sopsugar delas upp i två typer: stationär och mobil.

I en stationär sopsug lagras avfallet på en ventil under respektive inkast. Vid en given tidpunkt öppnas alla ventiler för ett visst avfallsslag (om systemet är byggt för att separera olika avfallsslag) och avfallet sugs med vakuum till containrar i en terminal. Terminalen kan vara en separat byggnad eller ett utrymme i en byggnad som har andra ändamål, till exempel i ett garage i ett bostadshus.

I en mobil sopsug samlas avfallet i lite större lagringstankar under inkasten. Tankarna töms sedan i ett fordon med vakuumsug.

I båda systemen kan inkasten installeras både inom- och utomhus.

Bygger du nya bostäder i Ursvik, Hallonbergen, Ör, Rissne eller Storskogen? Då bör du koppla fastigheten/fastigheterna till de stationära sopsugssystem som finns i stadsdelarna. Läs mer i Föreskrifter för sopsug, och kontakta oss.

Bygger du bostäder någon annanstans i Sundbyberg och tänker installera mobil sopsug? Kontakta en leverantör för mer information om installation och kostnader. Sedan är det viktigt att du också kontaktar oss för att komma överens om en lämplig plats där sopsugsbilen kan stå vid tömning. Läs mer i Riktlinjer för avfallshantering vid ny- och ombyggnation.

Relaterade artiklar